Loading...

การอยู่คนเดียวนั้นไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด แถมยังมีประโยชน์มากมายอีกด้วย เราลองมาดูกันว่า การอยู่คนเดียวนั้นมีข้อดีอย่างไรบ้าง พออ่านจบแล้ว เราอาจจะเลิก กลัวการอยู่คนเดียว ไปเลยค่ะ

กลัวการอยู่คนเดียว

ทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

แม้ว่าหลายบริษัทจะส่งเสริมให้มีการทำงานร่วมกันเป็นทีม มีการปฏิสัมพันธ์กันในงานที่เพิ่มมากขึ้น แต่กชจากการวิจัยในปร ค.ศ.2000 พบว่า คนส่วนใหญ่ทำผลงานได้ดีกว่าเมื่อพวกเขา “มีความเป็นส่วนตัว” การใช้เวลาห่างจากผู้คนบ้าง จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้

กลัวการอยู่คนเดียว

การใช้เวลาอยู่คนเดียว ทำให้เราเข้าใจคนอื่นมากขึ้น

หนังสือเรื่อง “13 สิ่งที่คนเข้มแข็ง เขาไม่ทำกัน” กล่าวเอาไว้ว่า เมื่อผู้คนใช้เวลากับตัวเอง พวกเขามีแนวโน้มที่จะแสดงความเมตตาแก่ผู้อื่นมากขึ้น

หากคุณใช้เวลาในวงสังคมของตัวเองมากเกินไป คุณมีแนวโน้มที่จะพัฒนาความคิดแบ่งแยกระหว่าง “เรา” กับ “เขา” มากยิ่งขึ้น ซึ่งทำให้เราปฏิบัติตัวต่อผู้อื่นที่อยู่นอกวงสังคมของเราอย่างมีเมตตาน้อยลง

กลัวการอยู่คนเดียว

การอยู่คนเดียวช่วยจุดประกายความคิดสร้างสรรค์

ศิลปิน นักเขียน และนักดนตรีที่ประสบความสำเร็จมากมายเห็นตรงกันว่า “ความสันโดษ” สามารถช่วยพัฒนาการทำงานของพวกเขาได้

งานวิจัยบางชิ้นแนะนำว่า การใช้เวลาอยู่ห่างจากความต้องการของสังคมบ้าง ช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ได้

กลัวการอยู่คนเดียว

ทักษะในการอยู่คนเดียว ดีต่อสุขภาพจิต

แม้ว่าทักษะทางสังคมจะมีความสำคัญ การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น การสร้างมิตรภาพดีๆ ระหว่างกันและกัน เป็นหนึ่งในวิธีการฝึกทักษะทางมนุษยสัมพันธ์ แต่ในขณะเดียวกัน ก็มีหลักฐานที่เสนอแนะว่า ทักษะในการอยู่คนเดียว ก็อาจมีความสำคัญพอๆ กันในด้านสุขภาพและความสุขในชีวิต

เพราะความสามารถในการ “อดทน” เวลาที่อยู่คนเดียว ถูกเชื่อมโยงกับ “ความสุข” ที่มีมากขึ้น ความพึงพอใจในชีวิต และการจัดการกับความเครียดที่ดียิ่งขึ้น

ดังนั้น การอยู่คนเดียวบ้าง ก็ถือเป็นวิธีการที่ดีในการฝึกฝนตนเอง ให้พร้อมรับมือกับความรู้สึกต่างๆ เพิ่มความมั่นคงทางจิตใจ

กลัวการอยู่คนเดียว

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากหนังสือ 13 สิ่งที่คนเข้มแข็งเขาไม่ทำกัน  – Short Cut

แหล่งที่มา  : goodlifeupdate

Load More By Secret Code
Load More In ข้อคิด

แสดงความคิดเห็น