ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยผลวิเคราะห์ข้าวไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนว่า ตอนนี้กำไรสุทธิของชาวนาไทยนั้น ต่ำสุดในภูมิภาค เนื่องจากมีต้นทุนการผลิตสูงกว่าประเทศอื่น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ไทย มีต้นทุนการปลูกข้าวเฉลี่ยต่อไร่ที่ 9,763.4 บาท สามารถขายข้าวได้ 11,319.37 บาท ส่งผลให้มีเงินเหลือเก็บที่ 1,555.97 บาท

เวียดนาม มีต้นทุนการปลูกข้าวเฉลี่ยต่ำกว่าไทยถึงครึ่งหนึ่ง ที่ 4,070.76 บาท สามารถขายข้าวได้ 7,251.5 บาท ทำให้มีเงินเหลือเก็บที่ 3,180.74 บาท

เมียนมา มีต้นทุนปลูกข้าวเฉลี่ยที่ 7,121.76 บาท สามารถขายข้าวได้ 10,605.86 บาท มีเงินเหลือเก็บ 3,484.1 บาท

ผลสำรวจจากศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยผลวิเคราะห์ข้าวไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนว่า ขณะนี้กำไรสุทธิต่อไร่ของชาวนาไทยอยู่ในระดับที่ต่ำสุดของชาวนาในกลุ่มประเทศอาเซียน

โดยผลศึกษามีดังนี้

ชาวนาไทยมีกำไรสุทธิที่1,555.97 บาทต่อไร่ ต่ำกว่าชาวนาพม่าที่มีกำไรสุทธิ 3,484.1 บาทต่อไร่ และเวียดนามมีกำไรสุทธิ 3,180.74 บาทต่อไร่ เนื่องจากต้นทุนการผลิตของชาวนาไทยสูงกว่าประเทศอื่นๆอย่างมาก

เหตุผล ทำไมข้าวเวียดนามจึงมีผลผลิตมากกว่าไทย

ดินดีกว่าบ้านเรา เพราะเป็นที่ราบลุ่มปากแม่น้ำโขง เกษตรกรขยันและเอาใจใส่มากกว่าเกษตรกรไทย พันธุ์ข้าวส่วนใหญ่เป็นลูกผสม ที่ตอบสนองต่อการใช้ปุ๋ย ส่วนมากผลผลิตเกินกว่า 1,000 กก./ไร่

เกษตรกรใช้ปุ๋ย และมีความรู้เรื่องการเลือกใช้ปุ๋ยมากกว่าเกษตรกรไทย เกษตรกรทำนาพร้อมกันตามคำแนะนำของทางราชการ จึงลดปัญหา เรื่องการระบาดของศัตรูพืช หนี้สินในครัวเรือนน้อยกว่าเกษตรกรไทย เขาใช้จ่ายน้อยกว่ารายได้ ส่วนเกษตรกรไทยใช้จ่ายเกินกว่ารายได้ เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่สนใจเรื่องซื้อรถยนต์ แต่จะให้ความสนใจในการซื้อเครื่องจักรกลเกษตร เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพมากกว่า

ผลผลิตข้าวต่อ 1 ไร่ ของกลุ่มประเทศอาเซียน

ลำดับที่ 1 ประเทศเวียดนาม ผลิตข้าวได้ 803.2 กิโลกรัม ต่อ 1 ไร่

ลำดับที่ 2 ประเทศอินโดนีเซีย ผลิตข้าวได้ 801.6 กิโลกรัม ต่อ 1 ไร่

ลำดับที่ 3 ประเทศมาเลเซีย ผลิตข้าวได้ 588.8 กิโลกรัม ต่อ 1 ไร่

ลำดับที่ 4 ประเทศลาว ผลิตข้าวได้ 579.2 กิโลกรัม ต่อ 1 ไร่

ลำดับที่ 5 ประเทศฟิลิปปินส์ ผลิตข้าวได้ 576.6 กิโลกรัม ต่อ 1 ไร่

ลำดับที่ 6 ประเทศไทย ผลิตข้าวได้ 454.4 กิโลกรัม ต่อ 1 ไร่

 

ข้อมูลจาก – มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ขอบคุณภาพจาก : ประชาชาติธุรกิจ

Comments

comments

Load More By Secret Code
Load More In News