สภาพอากาศเย็น ชื้น และมีน้ำค้าง กรมวิชาการเกษตร ได้เตือนเกษตรกรที่ปลูกมันฝรั่ง ควรระวัง โรคใบไม้ สามารถพบเจอได้ในการเจริญโตระหว่างลำต้น พบจะแสดงอาการที่ใบล่างก่อน กรณีสภาพแวดล้มเหมาะ โรคใบไหม้ จะลามไปต้นอื่นๆ อย่างรวดเร็ว ทำให้เห็นใบไม้แห้งกระจายในแปลง ส่วนลำต้นอาการของโรคทำให้กิ่งหรือลำต้นแห้งตายไวมาก หากโรคเข้าที่หัว จะทำให้หัวเน่าได้

เกษตรกรทุกคนควรที่จะหมั่นดูแลรักษาและกำจัดวัชพืชในแปลงอย่างสม่ำเสมอ ถ้าเกิดพบต้นที่มีอาการของโรคให้ถอนและเผาทำลายนอกแปลง เลี่ยงการให้น้ำตอนเย็น และการให้น้ำมากไป ถ้าเกิดพบโรคระบาด ให้เกษตรกรพ่นสารเมทาแลกซิล 25% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 30-50 กรัม/น้ำ 20 ลิตร หรือจะพ่นสารไดเมโทมอร์ฟ 50% ดับเบิ้ลยูจี อัตรา 20-30 กรัม/น้ำ 20 ลิตร หรือสารไซมอกซานิล + แมนโคแซบ 8%+64% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 50-60 กรัม/น้ำ 20 ลิตร พ่นทุก 5 ถึง 7 วัน เลี่ยงการพ่นสารชนิดใดชนิดหนึ่งต่อเนื่องนาน ควรใช้สลับชนิด เพื่อป้องกันการดื้อยา

สำหรับแปลงที่โรคได้ระบาด 

หลังเก็บเกี่ยวผลผลิต เกษตรกรต้องเก็บซากพืชไปเผาทำลายนอกแปลง ส่วนอุปกรณ์และเครื่องมือเกษตรกรใช้ในแปลงที่ระบาดแล้ว ควรทำความสะอาดเครื่องมือด้วยการล้างแล้วจึงผึ่งแดดให้แห้ง จากนั้นสามารถนำกลับไปใช้ในแปลงทุกครั้ง ไถพรวนดินและตากดินไว้ 2 อาทิตย์ จากนั้นใส่ปูนขาวเพื่อที่จะลดปริมาณเชื้อในดินลงได้ เลี่ยงการปลูกมันฝรั่งในพื้นที่ที่โรคเคยระบาดมาก่อน และควรขยับเวลาปลูกไม่ให้แน่นจนเกินไป เพื่อลดการแพร่ของโรค

“ชอบกด Like ถูกใจกด Share และติดตามข่าวสารด้านการเกษตรเพิ่มเติมได้ที่ เกษตรรอบรู้ ตามรายละเอียด้านล่างนี้ได้เลย”

Comments

comments

Load More By Secret Code
Load More In การเกษตร