Loading...

อาจจะเป็นเรื่องราวที่เรารู้อยู่แก่ใจกันอยู่แล้ว สำหรับผู้ที่มีพระคุณแก่เรามากที่สุด นั่นก้คือพ่อแม่ของเรานั่นเอง หลายคนประสบปัญหาในชีวิต ก็มุ่งไปหาหมอดู ทำบุญทำทานไปทั่ว แต่ชีวิตก็ไม่ดีขึ้นสักที เพราะมองข้ามพระผู้ที่อยู่ในบ้าน อย่างคุณพ่อคุณแม่

เมื่อครั้งที่สมเด็จพระพุทธาจารย์โต ได้รับนิมนต์ให้แสดงธรรม ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จออกมาท่ามกลางเหล่าขุนนาง ข้าราชการและข้าราชบริพาร ครั้นพอพบหน้าท่าน ร.๔ (พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว) ก็ทรงสัพยอกว่า “ท่านเจ้าคุณเห็นเขาชมกันทั้งเมืองว่าท่านเทศน์ดีนัก นี่วันนี้ต้องขอพิสูจน์หน่อย”

ท่านได้เทศน์แก่ รัชกาลที่ ๔ ว่า “พระอรหันต์ คือ พระผู้ประเสริฐ คนเราทั้งหลายพยายามค้นหาพระผู้ประเสริฐ เพียงหวังยึดท่านเกาะผ้าเหลืองเกาะหลังท่าน เพื่อให้ท่านพาไปสู่ความสุข แม้ว่าท่านจะอยู่ไกลสุดขอบฟ้า คนเราก็ยังคงดั้นด้น ดิ้นรนไปหาเพื่อหวังเพื่อยึดเหนี่ยวบูชา แต่พระที่อยู่ภายในใกล้ตัวที่สุดกลับมองข้าม มองไม่เห็นเหมือนใกล้เกลือกินด่าง อีกน้ำใจของพ่อแม่ที่ให้ต่อลูก
มีแต่ความบริสุทธิ์ ไม่คิดหวังสิ่งใดตอบแทน เช่นเดียวกับพระอรหันต์ที่ให้ต่อมนุษย์ ที่มีความบริสุทธิ์เช่นเดียวกัน พ่อ แม่ จึงเปรียบเสมือนพระอรหันต์ของ ลูก”

สำหรับคาถาบูชาพ่อแม่ ก็มีดังนี้

๑) อิมินาสักกาเรนะ ข้าขอกราบสักการะบูชา อันพระบิดร มารดา ตัวข้าขอน้อมระลึกคุณ ท่านมีเมตตาการุณ อุปการะคุณต่อบุตรธิดา ท่านให้กำเนิดลูกมา ทั้งการศึกษาและอบรม ถึงแม้ลำบากขื่นขม ทุกข์ระทมสักเพียงใด ท่านไม่เคยหวั่นใหว ต่อสิ่งใดที่ใด้เลี้ยงมา พระคุณท่านล้นฟ้า ยิ่งกว่าธาราและแผ่นดิน ข้าขอบูชาเป็นอาจิณ ตราบจนสิ้นดวงชีวา ขอปวงเทพไท้รักษา อันพระบิดรมารดาของข้าเทอญ..

๒) มัยหัง มาตาปิตูนังวะปาเทสุ วันทามิ สาทะรัง (กราบ ๑ ครั้ง)

๓) อะนันตะคุณะ สัมปันนา ชะเนติชะนากา อุโภ มัยหัง มาตา ปิตูนังวะ ปาทา วันทามิ สาทะรัง หลังจากสวดบูชาจบแล้ว หากสะดวกก็ทำพิธีขออโหสิกรรมต่อ โดยเตรียมน้ำโรยดอกมะลิหนึ่งขัน แล้วพูดว่า…

กายกัมมัง วจีกัมมัง มโนกัมมัง โย โทโส อันว่าโทษใดความผิดอันใด ที่ข้าพเจ้าพลั้งเผลอสติไป ด้วยกายก็ดี ด้วยใจก็ดี ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ขอใหคุณพ่อ คุณแม่ คุณปู่ คุณย่า คุณตา คุณยาย คุณพี่ คุณน้อง อโหสิกรรมให้ด้วย”

จากนั้นจึงนำน้ำไปรดมือ รดเท้า

การแสดงความรักความกตัญญู
สามารถทำได้ทุกวันในหลากหลายวิธี และนี่คือวิธีที่ทำไม่ยาก ลูกคนไหนทำแล้ว พ่อแม่อวยพรมา คำอวยพรนั้นก็ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่าไปขอพรจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ใดๆบนโลก

1 แชร์ = 1 ธรรมทาน

Load More By Secret Code
Load More In News

แสดงความคิดเห็น