หน้าหลัก นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ทางเว็บไซต์ Every Thinks  จะไม่มีการเก็บข้อมูลความเป็นส่วนตัว เช่น พาสเวิร์ด, ที่อยู่ ของผู้ใช้ใดๆ ทั้งสิ้น

ความปลอดภัยของข้อมูล

เราพยายามอย่างยิ่งที่จะปกป้อง Every Thinks และผู้ใช้ของเราจากการเข้าถึงการเปลี่ยนแปลง การเปิดเผย หรือการทำลายข้อมูลที่เราเก็บรักษาโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง:

  • เราเข้ารหัสบริการมากมายของเราด้วย SSL
  • เราตรวจสอบการเก็บรวบรวมข้อมูล พื้นที่จัดเก็บข้อมูลและหลักปฏิบัติในการประมวลผล รวมถึงมาตรการความปลอดภัยทางกายภาพ เพื่อป้องกันการเข้าถึงระบบที่ไม่ได้รับอนุญาต
  • เราจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลไว้สำหรับพนักงาน ที่จำเป็นต้องทราบข้อมูลนั้นเพื่อทำการประมวลผลข้อมูลให้โดยที่บุคคลเหล่านั้นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับตามสัญญาที่เข้มงวด และอาจถูกลงโทษหรือเลิกจ้างหากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว